Monday, June 2, 2008

Ezam dan integriti (nya)

Masyarakat Malaysia hari ini ingin tahu sama ada pemimpin-pemimpin mereka (masakini dan masa hadapan) terdiri daripada golongan yang berintegriti.

Merujuk kepada apa yang telah didedahkan oleh rakannya, Lokman Adam, kualiti itu jelas amat kurang ada pada diri Ezam.

Apakah ini bermakna jika seseorang itu memilih politik sebagai profesion atau kerjayanya, ini pasti akan berlaku? Rasanya orang yang ikhlas tidak mungkin menggunakan politik untuk kepentingan peribadi...