Sunday, October 5, 2008

Capital Flight: Anwar silap


Anwar menyangka dapat menjatuhkan kredibiliti ekonomi negara semasa mengambil bahagian pada satu forum di Hong Kong baru-baru ini.

Fakta yang dikemukakannya salah kerana pengaliran FDI dari Malaysia sebenarnya bukan boleh diertikan sebagai 'capital flight.' Ia adalah pengaliran keluar dana oleh syarikat-syarikat transnasional kepunyaan Malaysia sendiri secara terancang.

Ini membuktikan aliran keluar (82% atau A$10bil) dan masuk sebenarnya positif walaupun pengaliran keluar mengatasi pengaliran masuk.

Jika Anwar ingin menyerang kerajaan, dia sepatutnya mengingatkan dirinya dahulu bahawa dialah penyebab utama ketidaktentuan politik yang menyumbang kepada pengurangan pelaburan dari luar pada waktu ini. Malah diketahui Anwar telah mengadakan beberapa perjumpaan dengan para Pengurus Dana bagi memujuk mereka agar tidak melabur di Malaysia.

Ini jelas satu pengkhianatan nyata, semata mata kerana dia terlalu gilakan jawatan PERDANA MENTERI.